Fåborg i Vestjylland - minder fra min barndoms landsby

Niels Ibsen

Et personligt farvel til en af Fåborg største skikkelser
- som foreningsmand såvel som i det menneskelige.

Venner samlet til premiere på Amerikanske Billeder

Et af de få billeder jeg kunne finde af Niels Ibsen i skrivende stund, men det illustrerer fint ham og Frida (th) som en
del af præstegårdens omtalte "faste møblement" sammen med Thomsen Sørensen og forpagterparret Morten og
Stinne Søndergård (tv) ved siden af min ekskone, Annie - her til "verdenspremiere" på Amerikanske Billeder i januar 1976.
 

 

 

Tale ved Niels Ibsens begravelse

af Jacob Holdt, jr.Talen blev holdt 9. juli 2003 på Fåborg kro, der ligesom kirken
var fyldt - ikke mindst af idrætsfolk - fra nær og fjern.

Der er sagt mange smukke ord om Niels Ibsen her i dag fra folk især fra hans egen generation, som han fik så stor betydning for, men jeg har lyst til også lige at sige et par ord fra os i den unge generation :-) .......nå, ja, skal vi sige fra os i hans børns generation. Jo, vi i "den unge generation" imponeres selvfølgelig af det vi har hørt fra talere, der er kommet hertil fra det ganske land i dag og sjældent har vi her på Fåborg kro vel hørt vore højskolesange sunget så rungende højt og klart ....for ikke at tale om salmerne i kirken, der var fyldt til bristepunktet. Men når man hører så flotte ord om et menneske sidder man samtidig med en vis skepsis. Vi har i vor tid hørt om for mange store skikkelser, der ved nærmere eftersyn ikke helt kunne leve op til de store ord.

Om Niels Ibsens betydning ud ad til er jeg selvfølgelig ikke i tvivl. Ofte er jeg rundt i høj- og idrætsskoler stødt ind i de spor, han satte. Om en eller anden bog, der blev udgivet i anledning af Viborg Højskoles 50 års jubilæum lød det f.eks. i anmeldelsen: "Endelig savner jeg et navneregister. Ikke alle ved vel hvem Niels Ibsen er." .....m.a.o. en ganske flot indirekte antydning af hans store betydning.

Da der er sagt nok om hans virke ud ad til her i dag, vil jeg ikke sige mere om dette. Og dog kan jeg ikke lade være med lige at nævne en oplevelse jeg havde i barndommen, da jeg i kraft af min fars og Niels Ibsens arbejde i ungdomsforeningen havde Hal Kock til bords. Denne store skikkelse gjorde et uudsletteligt indtryk på mig, men det der har undret mig lige siden er at jeg ikke kan tænke på ham uden at mine tanker uvægerligt glider over på Niels Ibsen. Og det kan jeg egentlig kun tolke til noget i retning af at Niels Ibsen på en eller anden måde var selve den effektuerede levendegørelse af alle Hal Kocks store tanker.

Det var disse tanker Niels Ibsen f.eks. gav udtryk for til Dansk Idræts-forbunds 75-års jubilæum i 1971, hvor han udtalte: "at udover idrættens sundhedsmæssige og spændingsgivende betydning havde idrætsforeningerne også et medansvar for samfundets demokratiske udvikling." Med sin fantastiske evne til altid at udtrykke sig så diplomatisk, at han aldrig fik fjender, kunne sådanne udtalelser overfladisk set virke komplet intetsigende - eller rettere som noget alle umiddelbart kunne være enige i. Og alligevel bar netop en sådan sætning jo præg af hans generations oplevelser af idrættens misbrug i Hitlers Tyskland ligesom man også fornemmer deri hans eget opgør med Niels Bukh's flirten med udemokratiske tendenser.
Jo, Niels Ibsen var en mester i at udtrykke sig så taktfuldt og diskret at man vanskeligt kunne være uenig med ham. 

Men det er ikke så meget Niels Ibsens virke udadtil, jeg vil tale om i dag. Derimod ønsker jeg at udtrykke en dybfølt tak for den betydning han fik for tre personer på det mere personlige plan. Og dette vil jeg gøre på en lidt mere personlig måde. Jeg fik nemlig i stigende grad et mere og mere kærligt drillende forhold til ham med årene og dette vil jeg tillade mig at føre videre her i min tale - om ikke andet i et forsøg på at holde tårerne tilbage. Disse tre personers forhold til Niels Ibsen kan i øvrigt opsummeres i en enkelt fællesnævner - nemlig i forbindelsen mellem præstegården og Niels' og Frida's hjem i Vrenderup.

Den første tak gælder naturligvis min far. Der var nemlig tre strandvaskere jeg altid så skylle op til alt på præstegårdens breder. Og det var dels Thomsen Sørensens familie og Teglgårds, som jeg har til bords i dag, og dels Niels Ibsens. Men som Hanne Teglgård netop bekræftede overfor mig, var det kun Niels og Frida vi bombesikkert kunne regne med også til alle de kirkelige arrangementer. (Og det siger du endskønt din mand immervæk var degnen i kirken, Hanne :-) Med den ringe kirkegang der - også dengang - var i Fåborg kirke, ville det slet og ret have været en katastrofe for min far hvis Niels' og Fridas ca. 7% af den ugentlige fangst pludselig var udeblevet. Om ikke andet så for at opveje procentdelen af missionsfolk.


Niels Ibsen deltager i et møde i præstegården ca. 1986

For var der noget, der gjorde Niels og min far stærkt forbundne, var det netop deres stærke fælles grundtvigianske syn på tilværelsen. Derfor var han også så uvurderlig en støtte for min far som medlem af menighedsrådet i mange år - et arbejde hans søn, Krestens familie nu så smukt fører videre. Og jeg kan næppe heller huske en eneste foredragsrække, som min far holdt i præstegården om vinteren, hvor Niels og Frida ikke var til stede. De var simpelthen en del af præstegårdens faste møblement hvorfor jeg som barn altid tog dem for givet. Og modsat mange af vore andre møbler blev disse ikke ombetrukket hver gang min far skiftede kone :-) Også i hans værste modgangstider kunne han regne med dem

Særligt var det nok arbejdet omkring Ungdoms- og gymnastikforeningerne, der forenede dem. Deres fælles interesse for gymnastikken er måske mindre kendt, men min far havde faktisk selv været på omrejsende gymnastikopvisninger i store dele af det krigsødelagte Europa. Og det skulle undre mig om det ikke var denne fælles interesse, der fik dem til at indføre gymnastikopvisning i præstegårdshaven i en årrække - noget jeg havde glemt, men blev mindet om da jeg gik min fars arkiver igennem for at finde nogle billeder af Niels Ibsen. Men i al fald vil jeg gerne på min afdøde fars vegne sige tak for det dybe og meningsfyldte samarbejde og kammeratskab de fik med hinanden igennem nøjagtig 50 år. 

Gymnastikopvisning i præstegårdshaven i Fåborg
Gymnastikopvisning i præstegårdshaven

Men foruden denne mere officielle forbindelse mellem præstegården og dette usædvanligt udadvendte og engagerede hjem i Vrenderup var der også to hemmelige forbindelser for hvilke jeg gerne vil takke. Inden jeg udtrykker en tak for en person, som er tilstede her i dag, vil jeg lige kort opridse hvorfor jeg mener at denne tak er særligt vigtig. Når vi i min generation hører alle disse rosende ord fra den ældre generation om Niels Ibsen er vi som sagt tilbøjelige til at være lidt skeptiske. Jeg selv arbejder meget med sindets mørke kræfter og er af den overbevisning at vi alle rummer nogle sådanne. Så det er ikke kun for at drille Niels Ibsen at jeg siger at jeg bliver lidt usikker, når jeg står overfor en mand af hans format, og faktisk også lidt irriteret over det. For er det ikke netop den slags perfekte, helstøbte mennesker, der giver os andre skyldfølelse over at forspilde vore egne liv - fuldt vidende, som vi er, om at vi ikke selv kan leve op til vore egne idealer? Og når Niels så tilmed livet igennem selv hyppigt har brugt store udfordrende ord om "at skabe det hele menneske", - ja, så udfordres man jo næsten til - som journalister, der jagter en amerikansk præsidentkandidat - at forsøge at finde et eller andet smuds, som man kan hæfte på denne mand. 

Så alene af den grund har jeg gennem årene opsøgt Bent Lauridsen, som sidder her ved min side, for med hans hjælp at forsøge at finde lige netop den smule skarn, der kunne hjælpe mig med at trække Niels ned på et lidt mere menneskeligt plan - med de fejl og mangler der jo hører med til at være menneske. Skal vi måle menneskers storhed må vi i al fald aldrig udelukkende lodde deres store ord og gerninger udadtil. Vi er mange - ikke mindst præster - der er eminente til at prædike om kærlighed og næstekærlighed samtidig med at vi overfor vor egen familie eller nærmeste opfører os som de rene djævle. Så når Niels Ibsen i så høj grad har slået sig op på grundtvigianske ideer om folkelig oplysning og vækkelse, bør han følgelig også vurderes på hvordan han selv behandlede de mennesker, som stod under ham ligesom vi i dag ser kritisk på store demokrater som Washington, der holdt slaver, store pædagoger som Rousseau, der mishandlede deres egne børn osv. 

Så hvordan behandlede Niels Ibsen egentlig sit eget tyende? Ja, det synes jeg vi skal høre fra en af de karle, der tjente under ham i den tid hvor det var almindeligt for unge at komme ud at tjene på en gård og hvor disse tjenestefolk sandelig ikke altid blev behandlet lige fint. Da Bent aldrig holder taler, har han bedt mig om at udtrykke sine ord så godt jeg kan, men skulle jeg komme til at udtrykke mig forkert, kan du jo altid diskret knibe mig i siden, Bent. Så lad os med dine ord høre sandheden om Niels Ibsen. Som jeg selv for længst har lært er det jo fra vore gamle tjenestepiger i præstegården jeg skal høre sandheden om mine egne forældre ......og, ja, ikke at forglemme..... fra fulde folk her på kroen :-)

Når Bent så glimrende eksponerer føromtalte alliance mellem præstegården og det Ibsenske hjem i Vrenderup, skyldes det netop at han var kæreste med en af vore tjenestepiger. Det var Karen Johansen, som kom fra en nabogård i Vrenderup. Ja, gården leverede såmænd hele to tjenestepiger til præstegården hvilket måske er medvirkende til at Karens og Maries far, Hans Johansen, siden marts i år har ligget på min fars venstre side heroppe på kirkegården :-)  

Vores tjenestepige Karen Johansen med Niels Jørgen, mig selv og vores nyfødte lillebror, Steen.
Karen Johansen var med ved min lillebrors fødsel

Nå, men nogle af jer vil sikkert huske Karen idet hun jo blev nærmest verdensberømt her i sognet, da hun sang "Mon du elsker mig stadig, Klaus Jørgen?" her fra scenen, som lå lige netop der hvor Niels Ibsens efterladte i dag sidder bænket. Men i og for sig var de begge meget generte og når jeg i dag kigger på min dagbog fra denne, min tidlige lømmeltid, kan jeg se at der næppe gik en dag uden at jeg indførte disse ord i den: "Drillede igen Karen og hendes kæreste."  Uden tvivl gav både jeg og mine forældre deres mere eller mindre hemmelige forhold og valfarten frem og tilbage fra Vrenderup lidt ekstra opmærksomhed netop fordi dette ligesom helligholdt præstegårdens eget forhold til omtalte vrenderupske møbelleverandør. Mao. fik vi allerede dengang således et lille indblik I hvordan det Ibsenske dukkehjem faktisk var indrettet neden under den pæne facade :-)

Som sagt har det med min nysgerrighed efter at lære om det menneskelige sinds boligindretning været mig magtpåliggende gennem årene at udfritte flere sandheder om dette på overfladen så pæne dukkehjem under besøg hos Bent og Karen. Så under middagen med Bent og Karen oppe i Brande i dag gik jeg ham endnu engang på klingen og noterede - lettere skuffet - følgende sandheder ned:

"Niels Ibsens gård var det perfekte hjem at komme i for en helt ung og usikker ung karl som mig. For Niels var som arbejdsgiver altid utroligt forstående og menneskelig. Han blev aldrig gal, men lagde dog heller ikke skjul på hvad han forventede af én. Med hans indlevende evne fik man simpelthen lyst til at gøre tingene sådan som han forventede det."


"Jamen, med så travl en mand udadtil, som der var tale om, virkede han så aldrig stresset og urimelig i sine krav til dig?"

"Nej, landbruget og et godt arbejdsklima var ham simpelthen et og alt. Jo, han var rigtignok tit væk, men straks han kom tilbage til gården kastede han sig ud i alt arbejdet med samme glæde og iver som før, hvorfor jeg altid var glad for at se ham tilbage."

"Hvordan var måltiderne så? Sad han ikke bare der og belærte jer om alle hans høje ideer?"

"Nej, det var der sandelig ikke tid til, for under måltiderne ringede telefonen uafbrudt. Folk vidste jo hvornår de skulle ringe til en landmand. Men selv om han talte jysk til os derhjemme og rigsdansk til folk i telefonen, var der ingen forskel i ordenes værdi. Han talte med den samme dybe respekt for medmennesket og uden mindste skurren eller ændring af tonefaldet i sit jyske overfor os tjenestekarle."

Men det allervigtigste af alt det Bent berettede for mig var uden tvivl dette:

"Niels opmuntrede og hjalp mig meget stærkt efter første sommers tjenestetid til at komme på Vejle Idrætshøjskole, hvilket var en uforglemmelig oplevelse. Bagefter ønskede jeg glad at vende tilbage til gården endnu en sommer, men nu insisterede Niels på at jeg skulle være både dommer og holdleder på håndboldholdet. Som han sagde: "Du kan ikke have fået så fin og opbyggende en uddannelse uden at give den videre til andre." 
For mig var dette fuldstændigt uhørte tanker og jeg protesterede voldsomt. Jeg var jo frygtelig genert og indelukket dengang. Men Niels stod fast, så jeg endte både som dommer og holdleder sammen med Arne Thomsen Sørensen. Og denne tro på mig - hvor jeg absolut ingen selv havde på det tidspunkt - fik senere i livet helt uvurderlig betydning for mig. Han hjalp mig med at opbygge min selvtillid, at stole på mine egne evner og at blive et langt mere udadvendt og engageret menneske. 

Jeg tror aldrig at jeg har mødt nogen der som Niels og Frida i sandhed levede et så ægte kristent liv - et liv fyldt af næstekærlighed og hengivenhed overfor andre. Det var intet falsk eller overfromt over deres kristendom. Deres liv var et stille kristent parløb, der manifesterede sig i deres eget personlige eksempel og i deres selvopofrelse snarere end i ord. De fik utrolig betydning for mig i mit liv og jeg vil gerne her ved Niels' begravelse sige dem begge en dybtfølt tak."

Bent og Karen Lauridsen til Steens konfirmation
Bent og Karen Lauridsen som gæster til min lillebror Steens konfirmation

Denne tak fra en af Niels Ibsens egne tjenestefolk synes jeg er langt vigtigere end selv nok så mange af de flotte ord, der er blevet sagt af foreningsledere fra det ganske land her i dag. For hvis ikke Niels Ibsen i sit hjemlige forhold til den dengang knap så oplyste landboungdom selv havde kunne efterleve sine høje ideer om folkelig vækkelse, som er så væsentlige for vort ønske om en dag at kunne realisere et ægte Hal Kock'sk demokrati, - ja, så ville han nok heller ikke have opnået den klangbund udadtil, som vi ser så stort et vidnesbyrd om her i dag. Niels Ibsen var - med andre ord - virkeliggørelsen af "det hele menneske". Og det oplevede Bent også i sin tjenestetid når han så det rend af karle, som tidligere havde tjent hos Niels og Frida, og som nu vendte tilbage på besøg for at udtrykke deres egen dybe taknemmelighed. 

Som et symbol på den tætte forbindelse mellem præstegården og Vrenderup, som også Karen og Bent stod for, er jeg glad for at det er netop jer to, der i dag har bundet min bårebuket. For dette fører til den tredje persons tak og endnu en hemmelig præstegårdsforbindelse - nemlig den som kommer af mit eget forhold til Niels og Frida. Men - som sagt - da det med mit drillende forhold til Niels er mig meget imod at stå her og direkte skamrose ham, kan der fra min side kun blive tale om en tak med visse forbehold.  

Det var uden tvivl gennem min families tætte forhold til Niels og Frida at der tidligt knyttedes en forbindelse mellem mig og deres søn, Marius Ibsen. For eftersom vi gik i hver sin skole dengang, ser jeg ingen anden grund til at vi skulle starte et skoleblad sammen i 4. klasse end at vi sikkert er blevet stærkt opmuntret dertil af vore bogligt interesserede forældre. I al fald var det hvad vi gjorde. Men Marius viste sig at være langt mere boglig end mig og samtlige andre skoleelever her i sognet. Så da han allerede i første nummer leverede en højakademisk intellektuel redegørelse vistnok om den svenske Ling'ske gymnastik, endte det naturligvis med at skolebladet gik ind som en dundrende fiasko allerede efter første nummer. For vores lærerinde, fru Teglgård, som jeg har til bords med mig her i dag, kan bevidne at vi knapt nok var i stand til at læse der i fjerde klasse - endsige at læse noget så kedeligt som Ibsenske klassikere. Nuvel, selv om tyv tror at andre stjæler vil jeg ikke anklage dig for direkte at have skrevet af efter din far. Men dybt miljøskadet var du i al fald og - modsat din far - fuldstændig uden "folkelig forankring" :-)  Det ville jo svare til at jeg havde leveret en af min fars prædikener i første nummer af bladet. Hvor hurtigt var vores Vrenderup-Fåborgske skoleblad mon så ikke gået ind? Men hvor miljøskadede I faktisk alle er i jeres familie oplever jeg jo også  i dag når jeg ustandseligt møder Niels Ibsens børnebørn rundt om på idrætsskolerne til mine foredrag. Hvilke svedige spor har den mand dog ikke sat? 


Med Marius på Englandstur

Efter denne fiasko så Marius og jeg ikke meget til hinanden før vi havnede i samme skole i gymnasietiden. Men nu blev forholdet mellem præstegården og Vrenderup mere hemmeligt og langt fra længere opmuntret af mine forældre. For hver aften cyklede jeg nu i nattens mulm og mørke den samme vej forbi Magnus Iversens skov som Bent og Karen ud til Marius for der at skrive hans opgaver af. I de år føltes det nærmest som om jeg levede mere hos Niels og Frida end hos mine egne forældre. Og når man pludselig får lejlighed til at se dem næsten som sine egne forældre er det også langt lettere at se kritisk på dem. Og således fandt jeg endelig det smuds jeg så længe havde søgt hos Niels, som i mine øjne kunne pille ham ned fra den høje piedestal alle hans samtidige har sat ham på. 

Derfor må min personlige tak til ham gives med visse forbehold. Jo, selvfølgelig siger jeg "tak for kaffe" og hjertevarme - den endeløse række af kaffeborde, når vi blev kaldt ned ved 22-tiden fra Marius' lille loftskammer for at indtage Fridas boller med tandsmør og æblekagen med rasp gemt under snedriver af flødeskum. Frida førte altid interesseret samtalen, mens Niels altid sad med lukkede øjne og dog hørte alt hvad der blev sagt..... og af og til gryntede en drillende bemærkning om min manglende lektieforberedelse - nu igen. Jo, det var gode miner til slet spil. 

Men skulle jeg virkelig takke dem for netop dette sidste? For deres stiltiende sammensværgelse med Marius i hans forsøg på at give mig kunstigt åndedræt og derved forlænge min plagsomme skoletid med endnu et par år? For deres forsøg på at bremse min senere vækkelse og karriere som vagabond stik modsat den vækkelse og opmuntring, de havde givet Bent Lauridsen i hans liv? 

Nej, vel? Men da jeg jo har det lidt svært med sådanne ulastelige, forbilledlige mennesker er jeg dog dybt taknemmelig over gennem tiden med Niels og Frida som mine reserveforældre at have fået lejlighed til at indse at det menneskelige græs ikke altid er grønnere andetsteds. Og da slet ikke ude i Vrenderup mose :-)  For her i sumpen lykkedes det mig endelig at finde den plet i Niels Ibsens karakter, jeg ledte efter, og at opleve hvordan denne med tiden udviklede sig til direkte hælervirksomhed. Thi han var jo udmærket klar over hvilke forbrydelser, der foregik deroppe på loftsværelset hvad angår "tyveri af intellektuel ejendom." Én ting er at gå stille med sin viden om dette (overfor præstegården!) og at lukke øjnene i overfor det under aftenkaffen. Noget ganske andet er at prøve at drage personlig fordel af forbrydelserne. For det gjorde Niels faktisk mange år efter, da han til en af min fars fødselsselskaber sagde til mig: "Sig mig, Jacob, med alle de opgaver du altid sad og skrev af ude hos os, tror du så ikke at det er på tide at betale Marius tilbage ved at lade ham og Anne låne din store bil i Amerika til deres sommerferie derovre?" 

Skønt dette skamfulde og utilslørede forsøg på hæleri og nepotisme står tilbage som den eneste plet jeg fandt gennem næsten 50 års forsøg på at finde lidt smuds i Niels Ibsens karakter, gør det mig glad og lettet over at vide at der nedenunder hans altid ulastelige og retskafne optræden trods alt viste sig at gemme sig et menneske som os andre :-)

Men - i al fald - for den fantastiske gave at have kendt og fulgt dette menneske gennem det meste af mit liv vil jeg gerne udtrykke en dybfølt tak.

Skal vi til slut synge en sang vi tit sang sammen med Niels Ibsen, nummer 466 i højskolesangbogen: "Jeg elsker den brogede verden"  
 


Niels og Fridas grav ved den kirke
de følte så stærkt et tilhørsforhold til.

 

 

Andre mindesider om vestjyske venner:

Mindeside for lektor Erik Madsen                Mindeside for Hans Peter Knudsen

Side om Jens Holm Nielsen               Mindeside for folketingsmand Ivar Hansen    

Side om mine gymnasiekammerater                          Side om Marius Ibsen

Side om Fåborgs ansigter i min barndom             Tilbage til Fåborg indeks