Ivar Hansens begravelse

Sven Auken med Margrethe Aukens mand og Margrethe bagved.

 

Sven Auken med Margrethe Aukens mand og Margrethe bagved

Tilbage til indeks for Ivar Hansen                   Min egen tale til begravelsen