Ivar Hansens begravelse

Ivar og Karen Maries søn, Henrik H. Hansen med konen, Dorte.
Til højre Ivars og Karen Maries datter Jette med kæresten, Palle.

 

Ivar Hansens sønner med hustruer

Tilbage til indeks for Ivar Hansen                   Min egen tale til begravelsen