Folketingsmand Ivar Hansen som skuespiller

Ivar Hansen som skuespiller i et af stykkerne, som Endrupholm og omegnens hovedkreds hvert år opførte til grundlovsfesterne i præstegårdshaven. Ivar er den høje sortklædte mand med sværd. Det siger lidt om min fars beundring for Ivar at de to eneste billeder
han tog af de mange års teaterstykker i præstegårdshaven begge havde
Ivar som motiv. Se et forstørret billede af Ivar her.
 

Folketingsmand Ivar Hansen som skuespiller

Tilbage til indeks for Ivar Hansen                   Min egen tale til begravelsen