Titel:   Tomhedens fylde
Forfatter: Lisbeth Schneider
ISBN: 87-11-16429-8
Antal sider: 191
Pris: 229 kr.
Indbinding: Hft.
 

Denne bog er ment som en guide til mennesker, der ønsker vejledning i, hvad en dybtgående udviklingsproces kræver. Der er ingen overfladiske løsninger eller nemme genveje, men en ærlig beskrivelse af de vanskeligheder og opgør, som er uundgåelige. Først og fremmest handler det om at lære at rumme følelser og egenskaber, som man hidtil er flygtet fra, fordi de var uforenelige med ens selvopfattelse og forestillinger om det gode liv.

Langsomt, men sikkert vil en ny bevidsthedsoplevelse begynde at skinne igennem. En oplevelse som vender op og ned på ens hidtidige forståelse, og som åbner for en dyb meningsfylde og glæde. I sin essens handler den om at være til stede i nu'et uden forestillinger, krav og forventninger til nogen eller noget. Så vil livet åbenbare sig i sin overvældende skønhed og friskhed.

Bogen har sin styrke ved at være skrevet af en kvinde, der selv har været denne udviklingsproces igennem, samt ved at give en indføring i jungiansk- og dybdepsykologisk metode.
Bogen er forfattet i et klart og velskrevet sprog og indeholder eksempler og øvelser.


Indhold:

Indledning

KAPITEL 1
Vores begrænsede forståelse og dens ulyksalige følger
Tabet af helheden
Jeg-fængslet
Jeg-projekter
Magt og ære
Lykkesøgen
Livet som en flugt
Er der da ingen ende på dette mareridt?

KAPITEL 2
Hvad blev der egentlig af den tabte halvdel?
Skyggen
Ægte, dyb interesse efter at kende helheden
Jo lysere, desto mørkere

KAPITEL 3
Jamen, det er jo dig, der er vanskelig!
Fjenden
Forelskelse
Ulykkelig forelskelse

KAPITEL 4
Når den indre borgerkrig bryder ud
Det ubevidste går i aktion
Den indre rejse begynder
Det er de sårede dele af personligheden, der rummer mulighed for udvikling
Hvorfor er det så svært?
Hver er der hjælp at hente?
En ny virkelighed bryder igennem: Selvet

KAPITEL 5
Indsigt i Jegets endeløse stræben
Jegets heksekedel
Jeget holder sig selv beskæftiget
At slippe sin egen vilje

KAPITEL 6
Sjælens mørke nat
Jeg-stoltheden ofres
Sjælens mørke nat
Lag på lag skrælles af
Nedtælling
Forladtheden genoplevet

KAPITEL 7
Befrielse
Lysende indsigt
At leve i nuet
At være fri for sig selv
Oplevelse af helheden

Noter

Litteraturliste

 
Tilbage til indeks for Lisbeth Schneider