Jacob Holdt - min barndoms landsby:

Solveigs og Arnes bryllup 27.

F.v. Hans Ewald fra Baunegård, som flyttede fra Fåborg. Så Anne og Jens Peder Nielsen. Han var bror til vores forpagterkone, Stine Søndergård og de var forældre til min klassekammerat, Birgit Nielsen. Så Martha, en datter af Jakob Nielsen, som var forlovet med Hans Højvangs tidligt afdøde søn og i dag er gift med Karlo Klausen. Så Kirstine Iversen, en datter af Esther Iversen. Sidst Ekkenbergs udenbys familie. 
 

Tilbage til indeks for Jacob Holdts landsby

Tilbage til Jacob Holdts venner