Daniels og Lalous 3.tip oldeforældre :

Lars Hansen Holdt

 Nr. Løgum sogn - dødsreg. 1856:
"24 (30) 5: Aftægtsmand Lars Hansen (Holdt) i Kaalkaad, søn af Gaardm. Hans Iversen Bossen og Bodil, født Lasses, af Ulstrup. Var gift 1. g. m. Anne Marie Jakobs af Bedsted af hvilket Ægteskab foruden en afdød Søn 3 efterlevende Børn:
1) Gaardm. i Kaalkaad Broder Lassen Holdt, g. 1. G. m. Anne, født Ahnholm fra Rise-Hjarup m. hvem Børnene Lars og Hans Nissen, 2.G.m. Karen, født Koch fra Ellum, uden Børn.
2) Pastor Jakob Hansen Holdt i Aabenraa, g.m. Anne Magdalene, født Møller, m. en Søn Jakob.
3) Kirsten Marie Holdt, g.1.G.m. Niels Bundesen i Kaalkaad, m. Børnene Lars, Kirsten, Marie, Nicolai og Anne Marie.
2.G.m. Anne Marie, født Schmidt, fra Endrupskov, af hvilket Ægteskab 2 Sønner Niels Iversen Holdt og Jørgen Lassen Holdt.
85 1/2 Aar, 8 Lys, Ligprædiken (Job 5. 26). (Gravsten bevaret paa Kirkegården)."

 

Lars Hansen Holdt

Tilbage til 6-10. generations indeks   Til slægtsforskningssiden  

Til Jacob Holdts personlige side