Indeks over dokumenter

Information fredag 3. januar 1992

KGB-penge gik ikke
til formålet

 

Jacob Holdt 'svømmede i penge' - men de kom fra Information og foredrag


Af JØRGEN DRAGSDAHL

Den sovjetiske efterretnings-tjeneste KGB betalte fotografen Jacob Holdt 10.000 kroner, som skulle finansiere levering af hans bog 'Amerikanske Billeder' til fremtrædende politikere og kulturpersonligheder j Skandinavien.

Det oplyste Holdt torsdag, efter Ekstra Bladet med baggrund i materiale fra dobbeltagenten Oleg Gordievskij hævdede, at Holdt "var KGB-agent". Ifølge avisen skal Holdt ved to lejligheder have fået udbetalt 50.000 kroner. Holdt hævder, at han kun fik de 10.000 kr. Gordievskij mener, at Holdt foruden ideologiske motiver også af økonomiske årsager indgik i samarbejde med KGB.

Upålidelig

Efter udgivelsen af Amerikanske Billeder på Informations Forlag i 1977 gav KGB-officeren Nikolaj Gribin ham en flere sider lang liste med navne på opinionsledere i Skandinavien, oplyser Holdt. Samtidig fik han de 10.000 kroner, så han kunne betale bøgerne og den nødvendige porto.

Holdt var imidlertid ikke en særligt pålidelig agent. Han viste navnelisten til flere bekendte, og han tog endog et fotografi af pengene, da episoden angiveligt skulle indgå i en ny udgave af hans lysbilledshow. Hans venner bekræfter, at de i 1977 blev orienteret.

"Jeg blev advaret af mine venner, som sagde, at jeg skulle sende pengene til, beretter Holdt. Resultatet blev, at han ikke sendte bøgerne af sted, men pengene beholdt han. De indgik i hans virksomheds almindelige drift, som bl.a. omfattede bespisning af en hastigt voksende gruppe hjælpere.

Som forklaring på sin adfærd henviser Holdt til sine erfaringer med kriminelle i USA:

"Jeg havde brug for gode forbindelser til Sovjetunionen, fordi jeg ville bygge et hospital i Angola, og jeg håbede, at min sovjetiske kontakt kunne bane vej gennem de angolesiske myndigheders bureaukrati. Jeg beholdt pengene, fordi jeg ville lade dem tro, at de kunne stole på mig. Fra min omgang med kriminelle i USA, som gjorde mine fotografier af dem mulige, vidste jeg, at hvis man lægger afstand til deres aktivitet, så er der ikke længere et tillidsforhold".

Holdt indrømmer, at han gennem flere år havde møder med Nikolaj Gribin. Men han hævder også, at han "ofte gjorde det modsatte af, hvad de sagde".

Eksempelvis bad Gribin ham undlade ansættelse af "sorte" i den virksomhed, som voksede op omkring bogen og lysbilledforedraget. Straks ansatte Holdt en sort amerikaner, som havde fået udgangstilladelse fra et dansk fængsel, hvor han var indsat for mord.

Gribin advarede ham desuden mod kontakt med en tysker, som senere blev dømt for spionage her i landet. Men selv dommen afskrækkede ikke Holdt, som anvendte den fængslede Stasi-agent til bl.a. oversættelse af sit lysbilledshow til tysk. Dette skete trods risikoen for, at forbindelsen, som myndighederne nødvendigvis kendte til, kunne skabe skandale.

Holdt afviser desuden, at han havde økonomiske motiver for kontakten med KGB. "Vi svømmede jo i penge fra salg af bogen og honorarer fra showet", siger Holdt. Da Gribin nævnte, at han havde større midler end de 10.000 kroner til rådighed gav Holdt ham efter eget udsagn nogle giro-kort med den bemærkning, at "mange sender os jo gaver". Holdt ønskede efter eget udsagn, at bidrag fra Sovjet skulle indgå på "legal vis".

Overskuddet fra Holdts virksomhed skulle gå til humanitær bistand i Afrika. I andet oplag af bogen fra tidligt i 1977 fremgår dette formål - hospitalsprojektet er omtalt konkret.

Af en honoraropgørelse i Informations arkiv pr. 30. november 1977 fremgår, at bogen i løbet af de første måneder havde solgt for 2,1 millioner kroner. Heraf var Holdts andel 273.146,77 kroner. Desuden var ved salg af rettighederne til udgivelse af bogen i Tyskland og Sverige indkommet 83.048 kroner, hvoraf Holdts andel var 75 procent.

Efter en hård strid med Informations forlag, fordi Holdt modsatte sig udgivelse af bogen uden for Danmark, blev både den og hans lysbilleder en international succes. I 1978 gjorde Holdt sin virksomhed til et fond.

Ifølge papirer fra revisions-firmaet E. Haamann & W. Stummann bragte det første regnskabsår fra januar 1979 til 30. april 1980 indtægter på 1.079.241 kroner. Største poster er "forevisninger" på 775.315 og afgifter fra Informations forlag på 210.967. "Gaver" er 9704 kroner og "diverse indtægter" er 9820 kroner. Omkostninger i forbindelse med foredrag, gager og administrationsudgifter gav et resultat på 526.337 kroner, som skulle gå til humanitær bistand.

 

 Tilbage til oversigt over mine artikler
 

Copyright © 2002 KGB